Cordyline stricta


Cordyline stricta
^^^
Kordyliny są blisko spokrewnione z dracenami i często bywają z
nimi mylone. Łatwo rozpoznać te dwa rodzaje po korzeniach – u
kordylin są one białe i zakończone maczugowatymi bulwami gdy u
dracen żółte.