Heliconia rostrata

Helikonia dziobata

Helikonia dziobata - Heliconia rostrata
^^^
Nektarem helikonii dziobatej pożywia się wiele gatunków
ptaków, szczególnie kolibry. Roślina ta spokrewniona jest z
bananowcami. Wyróżnia się niezwykle kolorowymi kwiatami.
Pochodzi z obszarów tropikalnych więc w Polsce może być
hodowana wyłącznie w pomieszczeniu.